Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy / AVG / GDPR

   

  1. Wie wij zijn
  PIMZOS VOF (Lange Dreef 54, 2285LA Rijswijk, K.v.K. Haaglanden 27135643) is een B2B technische groothandel en distributeur van sensoren en industriële elektronica. Op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie, handelen wij als Verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn dus verantwoordelijk voor het gebruik dat door ons of namens ons van uw persoonsgegevens wordt gemaakt.

  2. Onze verbintenis
  De zorg voor gegevens privacy vormt de basis van betrouwbare zakelijke relaties tussen u en ons. Daarom nemen wij uw privacy bij zakelijke activiteiten op elk kanaal van onze webshops of in onze vestigingen zeer serieus. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We kunnen de verklaring van tijd tot tijd bijwerken en de nieuwe versie op onze website publiceren. 

  3. Welke informatie verwerken wij
  U verstrekt ons een aantal van uw persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert via onze verkoopkanalen, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens doorgeeft om een klantenaccount bij PIMZOS aan te maken of wanneer u contact met ons opneemt voor een vraag. We verkrijgen sommige gegevens door te registreren hoe u onze websites of applicaties gebruikt, bijvoorbeeld met behulp van technologieën zoals cookies. We verwerken alleen relevante informatie van u, om u de producten of diensten te leveren die u verwacht. U heeft controle over welke persoonsgegevens wij verwerken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Wanneer u er echter voor kiest geen persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om een product of dienst te leveren, kunnen we dat product of deze dienst mogelijk niet leveren.

  Identificatiegegevens: uw voor- en achternaam, geslacht, uw handtekening. Contactgegevens: uw zakelijke e-mailadres, zakelijke postadres, zakelijke telefoonnummer en andere vergelijkbare contactgegevens, zoals lever adres.
  Gebruikers account informatie: de datum van aanmaak van uw account, uw accountnummer, gebruikersnaam, accountwachtwoorden en beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor verificatie en accounttoegang. Details van uw overeenkomst bij het aangaan van een overeenkomst met ons als dienstverlener/productaanbieder of een klant: informatie die nodig is voor onze zakelijke relatie. Financiële gegevens: gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken wanneer u aankopen doet, zoals uw bankrekeninggegevens of uw creditkaartgegevens. Kredietkaartnummers, vervaldatum en de beveiligingscode van uw betaalinstrument worden verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders. Wanneer u een krediet aanvraagt, verzamelen wij uw informatie om de kredietwaardigheid en kredietdrempels bij kredietinformatiebureaus te evalueren. Aankopen: gegevens over de offertes die u aanvraagt, de bestellingen die u plaatst en aankopen die u doet. Wanneer u een account bij ons hebt, houden we ook informatie bij over uw saldo en eventuele achterstallige betalingen. Locatiegegevens: informatie over locatie voor leveringsdoeleinden en het beheer van uw contactgegevens. Uw interacties met ons: de inhoud van berichten, e-mails, brieven of telefoontjes naar ons, zoals feedback en productrecensies die u schrijft, of vragen en gegevens die u verstrekt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen telefoongesprekken worden beluisterd en opgenomen met het oog op de verbetering van onze relatie. CCTV: Wanneer u onze vestigingen of gebouwen betreedt, kunnen beelden van u worden vastgelegd door onze beveiligingscamera’s. Sommige van deze faciliteiten worden rechtstreeks door PIMZOS beheerd, terwijl andere camera’s worden bewaakt door externe leveranciers. We zullen CCTV-beelden regelmatig verwijderen, tenzij ze worden gebruikt om een vermeend misdrijf of een incident te onderzoeken. Evenementen/ trainingen: Tijdens evenementen of trainingen van PIMZOS kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden die gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden. Bij het deelnemen aan evenementen of trainingen gaat u hier stilzwijgend mee akkoord. Indien u hiermee niet akkoord gaat kunt u een E-mail sturen naar [email protected]
   

  4. Waarom gebruiken we persoonsgegevens
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze zakelijke relatie met u te onderhouden. Dit omvat: Verkoop, Verbetering van onze producten en diensten, Marketing (nieuwsbrieven, direct marketing, profilering), Externe communicatie, Naleving van wettelijke verplichtingen, Procesvoering, Zie de volgende paragrafen voor meer informatie.

  4.1 Verkoop
  We gebruiken uw persoonsgegevens om essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren zoals:

  Het leveren van onze producten en diensten: wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij verzamelen voor uw bestellingen, de levering, de facturering tot de inning van de betaling. Openen account en kredietbeheer: wij gebruiken uw persoonsgegevens voor uw account en activering, uw contract(en)beheer en voor het toekennen van krediet. Betalingstransacties: wij delen betalingsgegevens met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen. Dienst na verkoop en terugnames van producten: wij gebruiken uw persoonsgegevens vanaf de activering van de productgarantie bij de bestelling, de ontvangst, registratie en het beheer van een klantenclaim en/of terugname van een product, tot de afhandeling van het dossier. Klantenondersteuning: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden en de verkoop van onze producten en diensten te volgen.

  4.2 Verbetering van onze producten en diensten
  We gebruiken persoonsgegevens om:

  Enquêtes uit te voeren of om feedback te vragen over onze producten en diensten: wij gebruiken uw antwoorden en bijdragen hieraan met het oog op kwaliteitscontrole en verbetering van onze producten en diensten. Uw gebruik van onze websites, apps en uw reactie op onze communicatie te analyseren om de producten en diensten die wij aanbieden te verbeteren. Om bestanden van onze activiteiten en diensten bij te houden, waaronder mogelijk communicatie is die we met u hebben gehad of met u te maken heeft.

  4.3 Marketing
  We gebruiken persoonsgegevens voor:

  Nieuwsbrieven: we kunnen u nieuwsbrieven sturen over onze producten en diensten. Aangepaste inhoud: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u aangepaste inhoud en reclame aan te bieden. Klanten loyaliteit doeleinden (kaarten, evenementen, wedstrijden): we kunnen u opnemen in onze klanten loyaliteit programma’s op basis van uw account en u speciale voordelen toekennen. Wanneer u niet instemt met deze marketingactiviteiten, kunt u nog steeds feedback verzoeken, enquêtes en andere customercare-communicatie van ons ontvangen. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor deze marketingactiviteiten intrekken of u afmelden voor het ontvangen van feedbackverzoeken en enquêtes via onze website in uw account, door een marketing-e-mail te beantwoorden of door gebruik te maken van de contactgegevens in het deel “Hoe u uw rechten kunt uitoefenen” hieronder.

  4.4 Externe communicaties
  We verwerken uw persoonsgegevens om u te informeren over:
  Nieuwe vertegenwoordiging en producten
  Onze evenementen of innovatieve producten en diensten
  Onze bedrijfsstrategie, onze normen en waarden

  4.5 Naleving van onze wettelijke verplichtingen
  Wij verwerken of delen uw persoonsgegevens met derden indien vereist door de toepasselijke wetgeving zoals: Fiscale wetgeving, Boekhoudwetgeving, Fraudepreventiewetgeving, Kredietrisicoverminderingswetgeving, Verzekeringswetgeving, Personeelswetgeving, Naleving van onze wettelijke verplichtingen.

  4.6 Geschillen en procesvoering
  We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om: Potentiële of feitelijke geschillen op te lossen, onze wettelijke rechten te verdedigen, te reageren op gerechtelijke procedures, te reageren op verzoeken van een bevoegde wetshandhavingsinstantie en meer in het algemeen om onze rechten, onze privacy, onze veiligheid of onze eigendom te beschermen.

  4.7 Rechtsgrond
  Voor elk van deze doeleinden verzamelt, gebruikt en verstrekt PIMZOS uw persoonsgegevens zolang er een rechtsgrond is. Rechtsgronden zijn de volgende redenen: Omdat we ze nodig hebben om een overeenkomst met u te sluiten of stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan. Bijvoorbeeld: om goederen te leveren die u heeft besteld. We kunnen uw gegevens ook verzamelen, omdat u ons heeft gevraagd om stappen te ondernemen voordat u een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld wanneer u ons om een offerte vraagt. Omdat we ze nodig hebben om te voldoen aan de wetgeving. In sommige gevallen moeten we uw gegevens bewaren, omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld: om te zorgen voor algemene veiligheid en beveiliging, voor fiscale kwesties, de Nederlandse Belastingdienst, enz. Omdat u ermee hebt ingestemd. Bijvoorbeeld: wanneer u papieren of online formulieren invult en ervoor kiest om ons uw gegevens te verstrekken. Omdat het in ons gerechtvaardigd belang is. Bijvoorbeeld: om fraude te voorkomen enz. Wanneer we uw gegevens op die grondslag verwerken, zorgen we er altijd voor dat we ons belang in de informatie afwegen tegen uw rechten en redelijke verwachtingen.

  5. Uw gegevens en onze relatie met andere partijen delen
  We delen uw persoonsgegevens indien nodig met uw toestemming voor de doeleinden die worden vermeld in het deel “Waarom we ze gebruiken”.

  5.1 Dienstverleners
  Wanneer we uw persoonsgegevens delen met dienstverleners, moeten deze partnerbedrijven moeten zich houden aan onze gegevens privacy- en beveiligingsvereisten en mogen persoonsgegevens die zij van ons ontvangen niet voor enig ander doel gebruiken. Dit soort partnerbedrijven zijn o.a aanbieders van ERP software waarin onze boekhouding draait, Onze logistieke dienstverlener en de bijbehorende warehouse en orderpick systemen, Office software, Webshop Systeem, email provider, etc. Met deze bedrijven heeft PIMZOS verwerkers overeenkomsten gesloten.

  5.2 Toeleveranciers
  Informatie over uw aankopen kan worden verstrekt aan onze zakenpartners van wie u een product of een dienst hebt gekocht, zoals voor levering doeleinden en beschikbaarheid van het product.

  5.3 Andere bedrijven
  We kunnen sommige persoonsgegevens delen met andere bedrijven. Deze entiteiten handelen namens ons en wij blijven verantwoordelijk voor de manier waarop zij uw persoonsgegevens gebruiken voor deze doeleinden. In geval van een doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

  5.4 Andere ontvangers
  We kunnen uw persoonsgegevens ook aan de volgende partijen verstrekken: Gerechtelijke autoriteiten of regelgevende instanties, Partijen die betrokken zijn bij rechtsgedingen, zoals advocaten, eisers, verweerders enz. om onze wettelijke rechten te verdedigen of uit te oefenen

  6. Internationale algemene doorgiften van persoonsgegevens
  In gevallen waarin wij ertoe kunnen worden gebracht uw persoonsgegevens door te geven naar een locatie buiten Nederland en de Europese Economische Ruimte, zullen we alle procedures implementeren die vereist zijn om de garanties te verkrijgen die nodig zijn om dergelijke doorgiften te beveiligen.

  7. Uw gegevens bewaren
  We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking. De Bewaartermijn varieert voor verschillende soorten persoonsgegevens, afhankelijk van: De zakelijke behoefte om de persoonsgegevens te bewaren, De contractuele en zakelijke vereisten, Wettelijke vereisten (gegevensbescherming, verzekering, fiscaliteit, personeelszaken), Regels en aanbevelingen uitgegeven door Gegevensbeschermingsautoriteiten. PIMZOS kan sommige persoonsgegevens bewaren na het einde van die termijn, bijvoorbeeld om eventuele geschillen op te lossen en voor lopende of toekomstige gerechtelijke procedures, om bestanden van onze diensten bij te houden en om anderszins te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze wettelijke rechten te verdedigen.

  8. Beveiliging van uw gegevens
  We evalueren regelmatig de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen voor onze informatie- en communicatiesystemen om ze aan te passen aan de risico’s voor u en om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen, behalve wanneer u zich aanmeldt op onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze website, inclusief schade of virussen die uw computerapparatuur of andere middelen kunnen infecteren. Hoewel we alle maatregelen hebben genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op onze website te waarborgen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen, doorgegeven, opnieuw doorgegeven of verzameld door het gebruik van dergelijke informatie. In het bijzonder kan het gebruik van hyperlinks tijdens uw bezoek aan onze website u naar andere externe websites leiden voor toegang tot de gezochte informatie. We hebben geen controle over dergelijke servers en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van websites van derden.

  9. Uw Rechten
  U kunt al uw rechten als Betrokkene uitoefenen. U hebt recht op: Inzage. U hebt het recht om te weten of we persoonsgegevens over u bewaren. U kunt een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens die we over u bewaren, samen met andere informatie over hoe wij deze verwerken; Rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en, in sommige omstandigheden, om ons te verzoeken gegevens te wissen of ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken, of op andere wijze bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing of om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; Bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijv. marketingdoeleinden); Beperking. U hebt het recht ons te verzoeken om ons gebruik van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld terwijl wij een klacht onderzoeken die inhoudt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben, onjuist zouden zijn (onder voorwaarden); Verwijdering van uw persoonsgegevens (onder voorwaarden); Gegevensoverdraagbaarheid. Indien van toepassing hebt u mogelijk het recht om een kopie te ontvangen of een kopie te laten verzenden naar een ander bedrijf (in een digitale vorm) van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt; Intrekking van een toestemming die u hebt gegeven met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, en dit op elk gewenst moment. Dit omvat toestemmingen voor het ontvangen van direct marketing-communicatie (zie het deel “Waarom we ze gebruiken”, paragraaf “Marketing”).

  10. Cookies en beveiliging
  Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Het is speciaal ontworpen om informatie over uw navigatie op de website te verzamelen en u gepersonaliseerde diensten te sturen. Op uw computer worden cookies beheerd door uw internetbrowser. Wij gebruiken cookies om u efficiënt door onze website te laten navigeren en om bepaalde functies uit te voeren, waaronder analyse van websiteverkeer. Cookies kunnen u ook herkennen wanneer u zich opnieuw aanmeldt en u inhoud bieden die is afgestemd op uw voorkeuren en interesses. Sommige cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen, waaronder gegevens die u verstrekt, zoals uw gebruikersnaam, of kunnen u volgen om relevantere reclame-inhoud te leveren. Zoals de meeste websites gebruikt deze website cookies die in de volgende categorieën kunnen worden ingedeeld: Strikt noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn om onze website correct te laten werken. Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Ze kunnen bijvoorbeeld informatie registreren over eerdere keuzes die u hebt gemaakt of uw wachtwoord onthouden. Analytische en prestatiecookies: deze worden gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen u een betere gebruikerservaring te bieden bijv. om de prestaties van een website te beoordelen of om verschillende ontwerpideeën voor de website te testen. We werken vaak samen met externe onderzoeksbureaus om deze diensten voor ons uit te voeren, dus deze cookies kunnen worden geplaatst door een derde. Gerichte en reclame cookies: deze cookies worden gebruikt om u relevante en op u afgestemde inhoud (waaronder reclame-inhoud) te bieden, en ook om de effectiviteit van die inhoud te evalueren. Deze inhoud kan worden geleverd op onze websites of op een website van derden. We werken vaak samen met derden om deze inhoud te leveren, dus sommige van deze cookies kunnen worden geplaatst door een derde.

  Beveiliging
  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Het is op elk moment mogelijk om de instelling die van toepassing is op cookies te wijzigen. Door de parameters van uw internetbrowser aan te passen (klik op de “help”-knop van uw browser om te zien hoe dit moet), kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geaccepteerd of ze gewoonweg weigeren, maar in het laatste geval moet u zich realiseren dat u dan mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde functies van onze website. Websites van derden: Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  11. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
  Inzage en wijzigen van uw gegevens. Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om ons verzoeken te sturen om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen of voor meer informatie hierover, kunt u het algemene contactformulier gebruiken op onze website, of een email sturen naar [email protected]

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »